Geografie

AȘEZARE GEOGRAFICĂ

Comuna Marga se află in partea de nord-est a județului Caraș-Severin, fiind comună de granită între Banat și Ardeal.Așezată în partea superioară a culuarului Bistrei, este limită la nord de culmea  Merea, o ramificație sudică a masivului Poiana Ruscăi, la sud de culmea Măgura-ZănoagaSturu, apartinatoare a masivului Țarcu, la est de pârâul Nermeș, care face hotarul cu comuna Băutar, la vest de satele Voislova și Măru, de care o despart dealurile Curteanu si Slatina.

Localitatea Marga se găsește situata pe paralela 45°20’5″ lătitudine nordică și meridianul 22°20’5” logitudinea estică, intinzându-se de la nord la sud pe o distanta de 15 km, vatra satului având o lungime de 3,5 km.

SUPRAFAȚA

Comuna are o suprafață totala de 5443 ha. Vatra satului are o suprafată de 175 ha. Ca teritroriu administrativ, comuna este formata din satul Marga si cătunul Vama Marga.

RELIEFUL

slide_1

Teritoriul comunei Marga este așezat in PROVINCIA CARPATICĂ, ținutul Carpaților Meridionali. Cota maximă este în vârful Sturu(1870 m), cea minimă (205 m) , in valea râului Bistra.