Comuna MARGA

Locuit din vechi timpuri,  teritoriul ce poartă denumirea de Valea Bistrei a constituit, prin numeroasele și variatele sale bogații, prin poziția geografică administrabilă, în care muntele și valea se îmbină armonios, un loc propice de dezvoltare a activității omenești. Descoperirile arheologice, urmele materiale adeveresc o neîncetată evoluție a societații umane pe aceste meleaguri.

Comuna Marga se află in partea de nord-est a județului Caraș-Severin, fiind comună de granită între Banat și Ardeal.Așezată în partea superioară a culuarului Bistrei, este limită la nord de culmea  Merea, o ramificație sudică a masivului Poiana Ruscăi, la sud de culmea Măgura-ZănoagaSturu, apartinatoare a masivului Țarcu, la est de pârâul Nermeș, care face hotarul cu comuna Băutar, la vest de satele Voislova și Măru, de care o despart dealurile Curteanu si Slatina.