Spiritualitate

Biserica Ortodoxa din Marga are hramul Sf. Proroc Ilie Tesviteanul. Parohia face parte din Protopopiatul Caransebeș Eparhia Caransebeșului, care aste parte integrată din Mitropolia Banatului.

Construirea si arhitectura Bisericii din Marga. 

Dupa trecerea Banatului în administrația austriacă, in special după organizarea regimentelor de granită se accentuează măsurile de ridicare a bisericilor de piatră ce vor înlocuri pe cele din lemn. Stilul folosit era barocul adus de austrieci, imbinat cu traditiile locale.

În preajma anului 1830 se costruiește actuala biserică. Ridicarea bisericii s-a facut cu osteneala intregului sat, neavand știri de cititori individuali.

Pictura Bisericii din Marga respectă în linii mari tipicul iconografic, dar are și particularitați.

Clopotele. Clopotul!  Un cuvânt și un simbol creștin și social al unei comunități.Până la 1200 nu existau clopote la bisericile din Banat. Chemarea credincioșilor se facea prin strigăte, iar mai apoi prin unucul clopot legat de un măr.Clopotele vechi au fost rechiziționate în timpul primului război mondial.

Școala

_DSC5812În anul 1808 apare  atestată documentar prima școală la Marga, având învatător pe Ion Adamovici, cu 15 elevi. Începând din anul 1856 se reorganizează învațămantul pedagogic . Abslovenții primeau un atestat de abslovire. Între anii 1785-1790 a fost construit localul școlii prin contribușia sătenilor . Intravilanul pe care a fost zidit localul școlii  avea numărul de casă 149, fiind înscris în cartea funciară a comunei la nr. 241, nr 184, în suprafață de 1725 mp. Edificiul școlii era de 19 m lungime, 18 m lătime, 3 m înaltime. Avea 7 încaperi : 2 săli de clasă, 3 camere, bucatare, coridor și cămară. Clădirea era zidită din piatră din râu, iar mobilierul școlii era format din 20 de bănci lungi așezate pe 2 rânduri. Copii erau chemați la școală prin bătăi de toacă, procedeu care se menține pâna în 1920.