Cultura

În anul 1870 tânarul învațator  Gheorghe Adam înființează un cor mixt bisericesc. Între 1890-1895, corul a fost dirijat și de prim-cantorul bisericii, Nicolae Jompan. În anul 1939, învățătorul Nicolae Micăescu reorganizează activitatea corală, formând un cor bărbătesc pe patru voci, care are în repertoriu răspunsurile la liturighie și bucăți laice, prestând câteva programe.

Serbarile cultural-artistice atât ale elevilor, cât și ale adultilor, se organizau în sălile de clasă, iar cele mai multe serbări de adulți erau precedate sau urmate de hore țărănești. Scenele erau improvizate din bănci acoperite cu scânduri. Cortina și lateralele erau din covoare. Piesele de teatru,monoloagele în grai bănățean erau nelipsite de la aceste sarbări

 

Căminul cultural și formatiile artistice

Construirea și inaugurarea căminului cultural au devenit o realitate în 1946,care pe acele vremuri era considerată cea mai impunătoare casă culturală din Banat. Impunătoarea clădire a căminului cultural,viața cultural-artistică a comunei atrag numeroase formatii artistice profesioniste și de amatori din țară. Căminul din Marga și biblioteca devin centre metodice unde se țin numeroase schimburi de experiență, se organizează centru de concurs între formațiile din Valea Bistrei, toate acestea contribuind la ridicarea prestigiului comunei.

În anul 1963 ia ființă ansamblul folcloric, format mai ales din membrii corului organizat și instruit de învațatorul Beg Gheorghe. Primul spectacol, cu “Șezatoarea”, a lăsat o impresie deosebită publicului, mai ales că acest gen de manifestare era mai puțin cunoscut. Ansamblul folcloric prezintă, între 1963-1967, peste 30 de spectacole în diverse localități.

Biblioteca

În 1851 se înfințează biblioteca comunală cu bibliotecar cu jumatate de normă, printre primele biblioteci din regiunea Banat, intr-o sala special amenajată la cămin. Erau 395 de volume

Cinematograful

Despre cinematograf și cultura cinematografică la Marga nu putem vorbi înainte de 1935,cand a venit prima oară în sat un cineast care a priectat imagini religioase (mute) la școala, urmarite cu mare mirare de cetășeni.

În septembrie 1996 rulează ultimul film la Marga